NEW PATHWAY EDUCATION

NEW PATHWAY EDUCATION

NEW PATHWAY EDUCATION

NEW PATHWAY EDUCATION

NEW PATHWAY EDUCATION
NEW PATHWAY EDUCATION
Menu

Học Bổng Quốc Tế

Học Bổng 50% $40,000
Top 10 châu Âu
Top 10 Na Uy
Học Bổng 30% 30,000 GBP
Top 200 thế giới
Top 15 nước Anh
Học Bổng 30% 5000 GBP
Top 200 thế giới
Top 15 nước Anh
Học Bổng 25% 3,000 CHF
Học Bổng 50% học phí cho 4 năm đại học
Top 3 Thế giới (QS, 2019)
Top 3 Úc (QS, 2019)
Học Bổng 50% học phí cho 4 năm đại học
Top 79 Thế giới (QS, 2019)
Top 3 Úc (QS, 2019)

Sự kiện - Hoạt động giáo dục

Tháng 06 12
Thời gian: 19/6/2020 Địa điểm: Số 1 Ngọc Khánh plaza, Ba Đình, Hà Nội
Tháng 06 15
Thời gian: Địa điểm: Số 1 Ngọc Khánh plaza, Ba Đình, Hà Nội
Tháng 05 29
Thời gian: 30/05/2020 Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 03 10
Thời gian: 14/03/2020 Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 07 11
Thời gian: 6pm thứ 2, 01/07/2019 Địa điểm: Số 9 Võ Thị Sáu, F. Dakao, Quận 1, TP. HCM
Tháng 07 11
Thời gian: 18 giờ ngày Thứ Sáu, 21/06/2019 Địa điểm: Số 9 Võ Thị Sáu, F. Dakao, Quận 1, TP. HCM
Tháng 07 11
Thời gian: 3pm thứ 7 ngày 20/7/2019 Địa điểm: Số 9 Võ Thị Sáu, F. Dakao, Quận 1, TP. HCM

Thông tin về trường

Địa chỉ: 46 Great Ryrie St Ringwood, Vic. 3134
Địa chỉ: Parkville, Victoria Victoria 3010, Úc
Địa chỉ: Parkville, Victoria Victoria 3010, Úc
backtop

Đăng ký ngay